top of page
AKADEMIA ZDROWIA

Pijawki  Żylaki      

PIJAWKI ŻYLAKI

PIJAWKI ŻYLAKI

LECZENIE PIJAWKAMI ŻYLAKÓW, HEMOROIDÓW

PIJAWKI ŻYLAKI

Leczenie żylaków pijawkami  jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod medycyny alternatywnej. W ślinie pijawki znajduje się ponad sto biologicznie czynnych składników, miedzy innymi hirudyna, silny antykoagulantem (blokerem trombiny), zapobiega adhezji płytek krwi i powstawaniu skrzeplin. Wraz z nim krew jest rozcieńczana, a proces krzepnięcia spowalnia. Jednocześnie, orghelaza wygładza wewnętrzne ściany naczyń krwionośnych, zapewnia prawidłowy przepływ krwi, przyspiesza ustąpienie obrzęku, wspomaga tworzenie nowych naczyń włosowatych krwi, poprawa mikrokrążenia, zmniejsza się ciśnienie żylne i ból,  eliminuje gromadzenie się krwi w określonych obszarach, działają drenująco i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych.

Pijawki żylaki

Pijawki hemoroidy

PIJAWKI HEMOROIDY

Ślina pijawki zawiera dużą ilość hirudyny. Substancja ta ma właściwości rozrzedzające, co przyczynia się do zahamowania powstawania skrzeplin. Poprawia to stan naczyń krwionośnych, eliminuje stagnację i normalizuje krążenie krwi. Po pierwszej sesji hemoroidy zmniejszają się a ból ustępuje. .
Szczególnie ważne jest, aby pamiętać, że hirudyna ma wyraźną właściwość bakteriobójczą. Z tego powodu proces zapalny w hemoroidach jest eliminowany, Pijawki normalizację przewodu pokarmowego, wraz z tym, problemy takie jak zaparcia są eliminowane, co znacznie ułatwia leczenie hemoroidów.

CHOROBY ZAKRZEPOWO-ZATOROWE


Hirudyna jest głównym związkiem przeciwzakrzepowym wydzielanym przez pijawki. Jest ona silnym inhibitorem trombiny [21]. Wykazano, iż jest to substancja efektywniejsza  w zapobieganiu udarom i zawałom niż kwas acetylosalicylowy czy też heparyna [1]. Natomiast antykoagulanty zawarte w wydzielinie ślinowej pijawek ograniczają powstawanie zakrzepów [15]. Badania in vivo przeprowadzone na szczurach, królikach oraz psach wykazały, iż jest ona lekiem nie tylko dobrze tolerowanym, ale również charakteryzującym się niską toksycznością [19]. Istotną rolę w leczeniu chorób zakrzepowo-zatorowych odgrywają substancje przeciwagregacyjne, takie jak apyraza. Jest to substancja zaliczana do niespecyficznych inhibitorów agregacji trombocytów, która zmniejsza agregację płytek krwi poprzez hamowanie wydzielania trifosforanu adenozyny (ATP) [13]. Ponadto wydzielane przez Hirudo medicinalis białka, takie jak kalina i saratyna, hamują adhezję trombocytów do kolagenu za pośrednictwem czynnika von Willebranda, co zapobiega agregacji płytek krwi [16]. Z kolei destabilaza, hamuje agregacje trombocytów indukowaną przez kolagen oraz czynnik aktywacji płytek (PAF). Powoduje również inhibicję cyklazy adenylowej oraz zmniejsza produkcję cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP), przez co ogranicza agregację trombocytów [4]. W wydzielinie gruczołów śluzowych pijawek wykryto również substancje fibrynolityczne, takie jak hementeryna i hementyna. Hementeryna odpowiedzialna jest za aktywację plazminogenu do plazminy. Dzięki swoim właściwościom rozpuszcza ona zakrzepy oraz udrażnia naczynia. Jednocześnie substancja ta jest nieczuła na obecny we krwi naturalny enzym rozkładający białka [10]. Z kolei hementyna jest proteinazą rozpuszczającą fibrynę i rozkładającą fibrynogen na fragmenty peptydowe [7].

1.    Adamiak D. Na odcięty palec i ból głowy. Zdrowy styl. 2007, 51, 28-29. 
4.    Baskova I.P., Zavaalova L., Berezhnov S. i wsp. Inhibition of induced and spontaneous platelet aggregation by destabilase      from miedicinal leech. Platelets. 2000, Mar, 11 (2), 83-86. 
7.    Budzynski A.Z. Interaction of hementin with fibrinogen and fibrin, Blood Coagul Fibrinolysis. 1991, Feb, 2 (1), 149-152.
13.    Eldor A., Orevi M., Rigbi M. The role of the leech in medical therapeutics. Blood Rev. 1996, Dec, 10 (4), 201-209. 
15.    Knobloch K., Gohritz A., Busch K. i wsp. Hirudo medicinalis – leech applications in plastic and reconstructive microsurgery – a literature review. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2007, Apr, 39 (2), 103-107. 
16.    Kose A., Zenqin S., Kose B. i wsp. Leech bites: massive bleeding, coagulation profile disorders, and severe anemia. Am. J. Emerq. Med. 2008, Nov, 26(9), 1067, e 3-6. 
19.    Markwardt F., Hauptmann J., Nowak G. i wsp. Pharmacological studies on the antithrombotic action of hirudin in experimental animals. Thromb Haemost. 1982, Jun 28, 47 (3), 226-229. 

21.    Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Schäfer-Korting M. Farmakologia i toksykologia. 2004. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, Wydanie I polskie pod redakcją Andrzeja Danysza., str. 526. 

 żródło :http://laboratoria.net/pl/artykul/12680.html TAJEMNICE HIRUDOTERAPII, CZYLI LECZENIE PIJAWKAMI.

bottom of page