AKADEMIA ZDROWIA

Pijawki miejsca przystawiania

e-mail: pijawki.org@gmail.com

tel. 790 731 253

          791 842 977

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA 

PIJAWKI PUNKTY PRZYSTAWIANIA   dla wybranych jednostek chorobowych

Hemoroidy, żylaki odbytu (łac. varices haemorrhoidales; ang. hemorrhoids), hemoroidy, guzki krwawnicze – poszerzone, często nabrzmiałe żyły splotu odbytniczego. Hemoroidy są konsekwencją niewydolności żylnej, która może być spowodowana czynnikami genetycznymi lub stylem życia. Do czynników sprzyjających powstawaniu żylaków zalicza się: siedzący tryb życia, zawodnicze biegi długodystansowe, częste zaparcia, częste biegunki, ciąża, nadciśnienie w żyle zwrotnej.

                

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice zakończenia kości ogonowej, krzyża, spojenia łonowego, 2-8 pijawek 1-2 razy w tygodniu

Choroby gruczołu krokowego - prostata

 PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice podbrzusza, krzyża, kości guzicznej, tułowia, wątroby, 2-8 pijawek 1-2 razy w tygodniu

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa, (ang.) hipertensja (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym).Etiologia nadciśnienia tętniczego pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki to choroba o charakterze wtórnym (objawowym), gdy dobrze jest znana przyczyna choroby, np.: choroby nerek, choroby gruczołów dokrewnych lub choroby mózgu.

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice małżowiny usznej, krzyża, tyłu szyi, wątroby, nerek, na linii środkowej pleców. 2-8 pijawek 1-2 razy tygodniowo, 5-8 zabiegów.

Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie.

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice serca, krzyża, kości, wątroby, barków. W zależności od stanu zdrowia pacjenta 3-6 pijawek, 7-12 zabiegów

Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze, co doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice serca. 2-8 pijawek, 1-2 razy w tygodniu, do 10 zabiegów.

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice spojenia łonowego, podbrzusza, kości guzicznej, krzyża, środkowej linii tułowia. 3-5 pijawek, 1-2 razy w tygodniu, 7-10 zabiegów.

Migrena – powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. Migrena trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia i częstotliwością występowania. Bóle nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Występuje światłowstręt (fotofobia), nadmierna wrażliwość na dźwięki (fonofobia) i zapachy (osmofobia), występują też nudności i wymioty.

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice szui, kości guzicznej, krzyża, wzdłuż kręgosłupa, za małżowiną uszną, wyrostka sutkowatego. 3-8 pijawek, 1-2 razy w tygodniu, 7-10 zabiegów.

Zapalenie zatok przynosowych (łac. sinusitis paranasales) to stan zapalny zatok przynosowych, wynik infekcji wirusowej i bakteryjnej, w przebiegu której dochodzi do zajęcia zatok.

 PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice szyi, wyrostka sutkowatego, czoła wzdłuż linii włosów,  za małżowiną uszną. 2-6 pijawek, 1-2 razy w tygodniu, 3-7 zabiegów.

 PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice stawów 4-8 pijawek, 1 razy w tygodniu

Choroby reumatyczne (reumatyzm) – grupa chorób charakteryzujących się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Grupa chorób reumatycznych objawia się często zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dając objawy bólowe i w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów, aż do całkowitego ich usztywnienia.

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Okolice kręgu T11, miejscowo okolice stawów. 3-8 pijawek,

UWAGA: przed przystawieniem pijawek należy przyjrzeć się przedmiotowemu miejscu w celu zlokalizowania żył, które omijamy przy przystawianiu pijawek, pacjent przed zabiegiem nie może używać kosmetyków zapachowych, maści leczniczych

STOSOWANIE PIJAWEK W LECZENIU USZKODZEŃ NARZĄDU RUCHU

 

Zwichnięcie i skręcenie stawu kolanowego i skokowego

Zwichnięcie – uszkodzenie, w którym dochodzi do chwilowej bądź trwałej utraty kontaktu powierzchni stawowych, przemieszczenie kości w torebce stawowej lub całkowite wyciągnięcie z niej kości. Zwichnięciu może towarzyszyć uszkodzenie struktur wewnątrzstawowych (więzadeł, chrząstki, łąkotek) oraz naciągnięcie bądź rozerwanie torebki stawowej.W wyniku urazów mięśni i stawów zwykle pojawia się krwiak. Krwiaki trudno resorbujące się są jednym z podstawowych wskazań do hirudoterapii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Pijawki przystawiamy w okolicach stawu skokowego, 3-6 pijawek,  co 4 do 7 dni, 3-5 zabiegów

Zapalenie ścięgna rzepki („kolano skoczka”)

Występuje u osób uprawiających sporty wymagające nagłego przyspieszania i wykonywania skoków (biegi, tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna). Ból występuje w przedniej części kolana i jest zlokalizowany w okolicy dolnego bieguna rzepki lub guzowatości piszczeli. Ból występuje przed podjęciem, podczas, lub po aktywności fizycznej, w zależności od stopnia urazu. Występuje przykurcz lub osłabienie mechanizmu wyprostnego, występuje tkliwość przy palpacji wzdłuż dolnego bieguna rzepki. Ból pojawia się podczas wyprostu kolana z oporem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Przystawiamy do kolana 3–4 pijawki, co 4 do 7 dni, 3–7 zabiegów.

Zapalenie ścięgna Achillesa

Zapalenie ścięgna Achillesa jest typowym urazem biegacza. Najczęstszymi dolegliwościami związanymi ze ścięgnem Achillesa są: zapalenie ścięgna i ościęgna, zapalenie kaletki głębokiej ścięgna Achillesa oraz zerwanie ścięgna. Ścięgno może ulec zapaleniu w wyniku powtarzających się obciążeń lub przy niektórych stanach chorobowych (np. podagra). Najczęściej uszkodzenie ścięgna występuje u sportowców (biegaczy, ludzi uprawiających gimnastykę i aerobik, skok wzwyż).

 PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Przystawiamy 4–6 pijawek, co 7 dni, 3–5 zabiegów.

Zapalenie bocznego nadkłykcia kości ramiennej, czyli tzw. łokieć tenisisty jest jednym z najczęstszych problemów dotyczących stawu łokciowego. Za przyczynę dolegliwości uznaje się zapalenie ścięgna mięśnia krótkiego prostownika nadgarstka, które przyczepia się do bocznego nadkłykcia kości ramiennej. Powodem zmian zapalnych w ścięgnie może być nagły uraz lub wielokrotne, monotypowe ruchy przedramienia, które wywołują mikropęknięcia włókien ścięgna, prowadząc do jego przekrwienia, co w rezultacie wywołuje ból. Dolegliwości bólowe pojawiają się zazwyczaj w stanach przewlekłego przeciążenia nadgarstka. Sytuacja ta występuje, np. u tenisistów, gdy podczas gry nadgarstek ciężko pracuje (stąd nazwa choroby).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Przystawiamy 3–5 pijawek, co 7 dni.


Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, czyli tzw. łokieć golfisty, oszczepnika – jest to zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku do stawu łokciowego, związany najczęściej z uszkodzeniem przyczepów mięśnia nawrotnego obłego lub mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka. Do uszkodzenia przyczepów najczęściej doprowadzają mikrourazy w wyniku zespołu przeciążeniowego wskutek powtarzalnych ruchów nadgarstka wbrew oporowi, takich jak gra w golfa, rzucanie np. piłką baseballową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PIJAWKI MIEJSCA PRZYSTAWIANIA - Przystawiamy 3-5 pijawek, co 7 dni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pijawki lekarskie, e-mail: pijawki.org@gmail.com  

tel. 790 731 253,  791 842 977, ul. Sucha 2/4,  92-331 Łódź. POLSKA, POLAND,

Santander Bank nr konta  66 1090 2835 0000 0001 4374 3051,

SWIFT WBKPPLPP,  IBAN, PL 66 1090 2835 0000 0001 4374 3051