top of page
pijawki lekarskie
pijawki lekarskie
pijawki
pijawki lekarskie

Pijawki lekarskie Hirudo Verbana w ciągłej sprzedaży. 

Profesjonalne kursy hirudoterapii z podstawami larwoterapii. 

Zabiegi z użyciem pijawki lekarskiej.

Pijawki lekarskie

e-mail: pijawki.org@gmail.com

    Tel. 530 084 915, 791 842 977       

Pijawki lekarskie posiadają w swoich gruczołach ponad 160 enzymów które między innymi zapobiegają zakrzepowemu zapaleniu żył, chronią nas przed udarami i zawałami serca, usprawniają krążenie krwi w całym organizmie, jednocześnie dotleniając wszelkie organy. Pijawki przywracają w organizmie homeostazę - równowagę. 

pijawki lekarskie

Pijawki lekarskie - terapia nimi znajduje się w Międzynarodowym Spisie Procedur Medycznych ICD-9.  W Europie posiada status „produktu medycznego”. Pijawki lekarskie w Polsce również posiadają numer ICD-9 PL i  numer katalogowy 99.991 mogący służyć podstawę do rozliczeń z NFZ.

Kursy hirudoterapii organizujemy już od ponad 17 lat. Wykfalifikowana kadra z dużym doświadczeniem wprowadza kursantów w świat leczniczych zdolności pijawki. Liczba kursantów 1-3. Kursant otrzymuje box hirudoterapeuty z niezbędnymi narzędziami do zabiegów.

pijawki lekarskie lifting

Zajęcia praktyczne odbywają się z udziałem pacjentów w gabinecie w Łodzi 

Hirudoterapia jest jedną z naturalnych terapii, która likwiduje stany zapalne w organizmie człowieka. Zabieg z użyciem pijawki jest niebolesny, Pacjent odczuwa przez pierwsze 10 min przyszczypywanie, Zabieg trwa około 50 min. Pijawki po zabiegu są utylizowane. 

pijawki dna moczanowa

Zabiegi z użyciem pijawki wykonujemy w profesjonalnym gabinecie hirudoterapii w Łodzi. Wizyty umawiamy telefonicznie 

791 842 977 

Sprzedaż pijawek realizowana jest od poniedziałku do czwartku. Pijawki Horudo Vernaba są pijawkami hodowanymi laboratoryjnie. 

Zamówienie można składać telefonicznie, tel. 791 842 977, 

na adres e-mail pijawki.org@gmail.com lub kupić w sklepie.  

sprzedaż pijawek.jpg

Pijawki sprzedawane  zarówno dla hrudoterapeutów jak i osób prywatnych. Dla początkujących dołączamy instrukcję dotyczącą przechowywania pijawek i wykonywania zabiegu. 

PIJAWKI LEKARSKIE

pijawki lekarskie
pijawki lekarskie

Cena 200,00 zł.

Cena 200,00 zł.

Całość prezentowanej strony internetowej oraz zawartej na nich materiałów stanowi własność Akademii Zdrowia instytutu Medycyny Holistycznej  i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Akademii Zdrowia instytutu Medycyny Holistycznej

Nr konta Santander Bank  66 1090 2835 0000 0001 4374 3051  Akademia Zdrowia Ins. Med. Hol. ul. Sucha 2/4, 92-331 Łódź

Pijawki lekarskie zawdzięczają swoje zdolności lecznicze substancjom zawartym w ślinie, są to miedzy innymi:

Hirudyna – najbardziej znany produkt pijawek lekarskich odkryty przez Hycraft’a w 1884 roku, a nazwany przez Jacobi’ego w 1903 roku. Jest wysoce specyficznym inhibitorem trombinowym, tzn. że przyłącza się do trombiny tworząc nieaktywny kompleks, co zatrzymuje naturalny proces krzepnięcie krwi

Kalina – inhibitor agregacji i adhezji trombocytów, co powoduje wydłużony czas krwawienia po przystawieniu pijawek

Bdeliny – inhibitory trypsyny, plazminy i akrozyny. Znajdują się w całym ciele pijawki, jednak najwięcej znajduje się ich w zewnętrznych organach rozrodczych. Bdelliny hamują działanie czynników stanów zapalnych i ich rozprzestrzenianie się w tkankach. Znane są w dwóch odmianach, jako bdelina A i bdelina B

Hirustazyna – proteinaza serynowa będąca inhibitorem sieci kalikreinowych, trypsyny, chymotrypsyny i katepsyny G, czyli substancji zaangażowanych w utrzymanie normalnego ciśnienia krwi i stany zapalne organizmu

Apyraza – odgrywa ważną rolę w „upłynnianiu” krwi (zmniejszaniu jej lepkości)

Antyelastaza – ogranicza działania elastaz, enzymów, które degradują skórną elastynę oraz spowalnia bardzo skutecznie procesy starzenia się skóry

Egliny – silna substancja przeciwzapalna (inhibitor czynników stanów zapalnych) oraz bardzo aktywny przeciwutleniacz. Spośród kilku odmian eglin produkowanych przez pijawki, najlepiej poznana jest eglina C

Destabilaza – substancja charakteryzująca się silnym działaniem przeciwagregacyjnym, powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi. Destabilaza zawiera także unikalną substancję niskocząsteczkową prostaglandynę. Utrzymuje ona w dobrym stanie (regeneruje) naczynia krwionośne, przewód pokarmowy oraz reguluje poziom cukru we krwi

Hialuronidaza – substancja o podwójnym działaniu: silny antybiotyk oraz czynnik umożliwiający szybkie przenikanie przez błony komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała. Interesującą właściwością tego enzymu jest rozpuszczanie związków wielocukrowych tworzących ścianki przetrwalników wielu mikroorganizmów

LDTI – inhibitor tryptazy pochodzącej od pijawek (ang. Leech Dirived Tryptase Inhibitor) jest substancją uwalnianą przez pijawki w momencie przekłucia skóry żywiciela. LDTI ma na celu ochronę regionu gębowego pijawki przed działaniem enzymów proteolitycznych (tryptazy) produkowanych przez układ odpornościowy żywiciela

Inhibitor czynnika Xa – substancja tworząca kompleks z czynnikiem Xa, który w kaskadzie krzepnięcia krwi odpowiada za konwersję protrombiny w trombinę. Powstały kompleks inaktywuje czynnik Xa, w wyniku czego proces krzepnięcia zostaje zatrzymany

Inhibitor karboksypeptydazy A – substancja zwiększająca przepływ krwi, a także w pewnym stopniu wpływająca na usuwanie skrzepów powstałych podczas żerowania pijawki lekarskiej

Substancje znieczulające, neurotransmitery – niezidentyfikowane bliżej silne czynniki przeciwbólowe. Przypuszcza się, że działanie przeciwbólowe tych substancji wynika  z dużej atrakcyjności dla ludzkiego mózgu neuropeptydów produkowanych przez pijawkę. Należą do nich endorfiny, znane powszechnie jako hormony szczęścia. Poza efektami przeciwbólowymi endorfiny powodują likwidację uczucia niepokoju i euforii oraz uspokojenie, usuwają psychiczne oraz fizyczne uzależnienia, likwidują złe samopoczucie, nudności, depresję i inne symptomy obserwowane u osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu

Substancja rozszerzająca naczynia krwionośne – bardzo podobny do histaminy, bliżej niezidentyfikowany jeszcze związek organiczny

Antybiotyki – wykazują bardzo silne działanie przeciwbakteryjne. Produkowane są przez żyjącą w symbiozie z pijawką lekarską specyficzną bakterię Aeromonas veronii biotyp sobria.

bottom of page