top of page

W krajach Unii Europejskiej i USA liczba chorych na nowotwory stale rośnie. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństw państw uprzemysłowionych. W 2014 r. na nowotwory zachorowało w Polsce 159,2 tys. osób w 2016 r. liczba chorych zwiększyła się do 180,3 tys. i nadal będzie rosnąć. Wśród chorych coraz więcej jest również ludzi poniżej 35. roku życia, szczególnie kobiet. W latach 1999-2014 liczba nowych chorych w tej grupie wiekowej zwiększyła się u nas z 4 tys. do 5 tys., czyli wzrosła o 22 proc.

 

Nowotwory w Polsce dane GUS i Krajowego Rejestru Nowotworów 2013 oraz prognozy

 

Zachorowalność na nowotwory WHO dane z 2012 r.

 

W ostatnim z raportów Światowa Organizacja Zdrowia  stwierdziła, ze od roku 2012 w ciagu nastepnych 20 lat wzrost nowych przypadków nowotworów nastapi o 75 %. (Word Cancer Report 2014 Edited by Bernarg w.Steward and Christoper p.Wild).

bottom of page