top of page
AKADEMIA ZDROWIA

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

(Opracowano na podstawie książki Dr Rath'a "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca")http://www.akademia-medycyny-komorkowej.pl/index.php?s=pomoc

medycyna komórkowa

CHOROBA NACZYŃ WIEŃCOWYCH 

Choroba naczyń wieńcowych - miażdżyca przyczyną zawału serca i udaru mózgu

Fakty na temat choroby naczyń wieńcowych

 • Co drugi mężczyzna i kobieta w krajach uprzemysłowionych umiera na skutek następstw miażdżycowego zwężenia tętnic. Do najczęściej dotkniętych chorobą narządów należą: serce (co prowadzi do zawału serca), kończyny dolne (miażdżyca naczyń kończyn dolnych), mózg (udary). Rozpowszechnienie się miażdżycy na skalę epidemii wynika z faktu, iż do tej pory przyczyny jej powstawania nie zostały wystarczająco zrozumiane.

 • Medycyna konwencjonalna ogranicza się jedynie do objawowego leczenia miażdżycy, stosując leki mające spowolnić proces chorobowy, takie jak: antagoniści wapnia, beta-blokery, azotany i inne. W przypadkach znacznego zaawansowania choroby stosuje się zabiegi chirurgiczne (angioplastyka i wszczepianie bypassów) w celu mechanicznego usprawnienia przepływu krwi. W tradycyjnych metodach leczenia pomija się rzecz najistotniejszą – przyczynę miażdżycy, czyli niestabilność ścian naczyń krwionośnych.

 • Medycyna komórkowa stanowi przełom w nowoczesnym rozumieniu podstawowych przyczyn choroby niedokrwiennej serca i innych form choroby wieńcowej oraz umożliwia ich profilaktykę i leczenie. Główną przyczyną choroby wieńcowej jest chroniczny niedobór witamin i innych komórkowych składników odżywczych w milionach komórek ścian naczyń. Skutkiem tego jest niestabilność ścian naczyniowych, uszkodzenia i pęknięcia, powstanie złogów miażdżycowych, stwardnienie ścian tętnic i zawężenie, aż do całkowitego zamknięcia naczynia a w konsekwencji zawał serca lub udar mózgu. Uświadomienie sobie tego niezaprzeczalnego faktu musi nas prowadzić do działań aktywizujących zdrowy styl życia i do zmiany nawyków żywieniowych, których podstawą jest stosowanie w diecie dodatku komórkowych składników – głównego ośrodka zapobiegającego miażdżycy oraz wspomagającego odbudowę uszkodzonych ścian tętnic.

medycyna komórkowa
 • Optymalny skład witamin i innych niezbędnych substancji pokarmowych może nie tylko zapobiec chorobie sercowo– naczyniowej, ale również w naturalny sposób naprawić szkody już powstałe w ścianach naczyń krwionośnych. Nasze badania naukowe i kliniczne potwierdziły szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, lizyny, proliny oraz innych komórkowych składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu choroby naczyń wieńcowych.

 

 • Moje zalecenia dla pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę wieńcową: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych substancji odżywczych, poinformujcie prowadzącego was lekarza o naturalnym leczeniu wspomagającym oraz nie redukujcie i nie odstawiajcie dawki zaordynowanych leków bez porozumienia z lekarzem! W przypadku stosowania leków rozrzedzających krew – uprzedźcie lekarza o dodatkowym zażywaniu naturalnych substancji rozrzedzających: witaminy C i E.

 

 • Zalecane dodatki obejmują wybrane niezbędne składniki odżywcze,które w sposób naturalny pomagają w zapobieganiu chorobie wieńcowej oraz w naprawie istniejących uszkodzeń. Kolejne strony dokumentują poprawę stanu zdrowia pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i innymi formami choroby sercowo-naczyniowej, którzy skorzystali z tego programu.

 • Lepiej z apobiegać niż leczyć. Skuteczność terapii z użyciem komórkowych składników odżywczych u pacjentów z miażdżycą bazuje na niezaprzeczalnym fakcie, iż optymalne funkcjonowanie komórek organizmu a szczególnie komórek mięśnia sercowego i układu krążenia – ze względu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne, zależy od dopływu „biologicznego paliwa”. Zastosowanie w praktyce, stworzonych przeze mnie programów odżywczych, umożliwia skorygowanie, w sposób naturalny, deficytu bioenergii w komórkach serca i naczyń krwionośnych oraz jest najlepszą drogą do sukcesu w leczeniu i profilaktyce chorobowej.

 

Medycyna komórkowa umożliwia zwycięstwo nad śmiercią z powodu chorób serca

 • Medycyna komórkowa umożliwia w sposób naturalny zahamowanie już we wczesnym stadium choroby niedokrwiennej serca.

 • Medycyna komórkowa umożliwia w sposób naturalny likwidację powstałych złogów miażdżycowych

 • Medycyna komórkowa naturalnie zapobiega zawałom serca, na długo przed wystąpieniem symptomów choroby.

 

Nasze badanie kliniczne stanowi wielki przełom w medycynie i doprowadzi do poprawy stanu zdrowia milionów ludzi na całym świecie. Po raz pierwszy udokumentowane zostały następujące wyniki badan klinicznych:

 • Bez terapii witaminowej, choroba naczyń wieńcowych jest bardzo agresywną chorobą. Złogi wzrastają przeciętnie w zdumiewającym tempie o 44% rocznie.

 • Udowodniono, iż komórkowe składniki odżywcze powstrzymują miażdżyce – przyczynę zawałów serca, już w jej wczesnych stadiach.

 • Istnieje już skuteczna naturalna terapia zapobiegająca i lecząca chorobę naczyń wieńcowych w sposób naturalny

 • bez angioplastyki, wszczepiania bypassów czy leków obniżających poziom cholesterolu.

 • Potwierdzono odwracalność choroby wieńcowej serca i możliwości jej zapobiegania.

 • Każdy mężczyzna i kobieta w każdym kraju mogą natychmiast skorzystać z tego przełomu w medycynie.

 • W nadchodzących dekadach liczba osób umierających na zawał serca lub udar mózgu zostanie zredukowana do ułamka obecnej wielkości, a choroba sercowo-naczyniowa będzie całkowicie nieznana przyszłym pokoleniom.

Wybrane komórkowe składniki odżywcze w optymalizacji zdrowia układu krążenia

Moje zalecenie dla pacjentów ze stwierdzoną chorobą wieńcową, lub z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby – przyjmujcie dziennie wysokie dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: zapewnia ochronę i naturalne leczenie ścian naczyń oraz cofnięcie się złogów

 • witamina E: antyutleniacz – zapewnia ochronę komórek przed samoutlenianiem

 • witamina D: optymalizuje metabolizm wapnia oraz powoduje cofnięcie się złogów wapniowych w ścianie tętnicy

 • kwas foliowy: pełni wraz z witaminą B6, witaminą B12 oraz betainą funkcję ochronną przeciw podwyższonemu poziomowi homocysteiny

 • betaina: pełni razem z witaminą B6, witaminą B12 i kwasem foliowym funkcję ochronną przeciw podwyższonemu poziomowi homocysteiny

 • miedź: wspomaga stabilność ściany naczynia poprzez poprawę połączeń molekuł kolagenu

 • L-prolina: wspomaga produkcję kolagenu, stabilność ściany naczynia oraz cofnięcie się złogów

 • L-lizyna: wspomaga produkcję kolagenu, stabilność ściany tętnicy oraz cofnięcie złogów

 • siarczan chondroityny: wspomaga stabilność ściany naczynia, służąc jako „cement” dla tkanki łącznej

 • n-acetylo-glukozoamina: wspomaga stabilność ściany naczynia, służąc jako „cement” dla tkanki łącznej

 • pyknogenol: biokatalizator, wspomagający działanie witaminy C i wzmacniający stabilność ściany naczynia.


źródło: "Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca"

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

Fakty na temat nadciśnienia tętniczego

 • Współcześnie kilkaset milionów ludzi na całym świecie cierpi na nadciśnienie tętnicze. Ze wszystkich chorób układu krążenia jest ono chorobą cywilizacyjną o największym rozmiarze. Epidemiczne rozprzestrzenianie się tej choroby jest w dużej mierze spowodowane faktem, iż do chwili obecnej przyczyny nadciśnienia tętniczego są niewystarczająco lub w ogóle nieznane.

 

 • Medycyna konwencjonalna uznaje, że w ponad 90 % przyczyny nadciśnienia tętniczego są nieznane. Stąd też powszechnie stawiana diagnoza „idiopatyczna hipertonia”, czyli nadciśnienie samoistne lub pierwotne, oznacza po prostu – nadciśnienie o nieznanej przyczynie. Medycyna konwencjonalna – zorientowana na leczenie farmakologiczne – ogranicza się jedynie do leczenia objawów tej choroby. Stosowane w terapii leki: beta-blokery, leki moczopędne (diuretyki) oraz inne sztucznie obniżają ciśnienie krwi (podejście zorientowane na objawy) bez rozwiązania zasadniczego problemu – „skurczu” ściany naczynia krwionośnego.

 

 • Nowoczesna medycyna komórkowa wskazuje nowe drogi ustalania przyczyn schorzenia, nowe możliwości zapobiegania i terapii wspomagającej. Główną przyczyną nadciśnienia tętniczego jest chroniczny niedobór niezbędnych składników odżywczych w milionach komórek ściany naczynia. To prowadzi do czynnościowego skurczu naczynia, stwardnienia ściany, jej pogrubienia i w konsekwencji do podniesienia ciśnienia krwi. Osłabione naprężenie ściany tętnicy prowadzi do powiększenia przekroju naczynia a przez to do obniżenia ciśnienia. U zdrowych osób, za normalne napięcie ścian tętnic odpowiadają tzw. czynniki „Relaxing”, czyli „czynniki rozluźniające”, produkowane w komórkach naczyń. W przypadku pacjentów cierpiących na nadciśnienie czynniki rozluźniające produkowane są w niedoborze.

medycyna komórkowa
 • W naturalnej profilaktyce choroby nadciśnieniowej zalecane są wybrane witaminy i inne składniki odżywcze, przyczyniające się nie tylko do zapobiegania chorobie, ale również do normalizowania istniejącego już wysokiego ciśnienia. Na szczególną uwagę zasługują: witamina C, aminokwas arginina i inne substancje, które w naturalny sposób usuwają niedobór czynników rozluźniających w ścianie tętnicy.

 

 • Badania naukowe i kliniczne potwierdziły również znaczenie magnezu i koenzymu Q-10 w procesie normalizacji nadciśnienia tętniczego.

 

 • Moje zalecenia dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie naturalnej terapii z komórkowymi składnikami odżywczymi i poinformujcie o tym swojego lekarza. Realizujcie ten program jako dodatek do swych standardowych leków. Nie odstawiajcie ani nie zmieniajcie swoich dotychczasowych leków bez porozumienia z lekarzem.

 

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność programów Zdrowia Komórkowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oparta jest na fakcie, iż milionom komórek ściany naczynia dostarczane jest brakujące „paliwo komórkowe”, niezbędne dla ich optymalnego funkcjonowania. Naturalny program sercowo-naczyniowy, który trwale koryguje wysokie ciśnienie jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać, aby skutecznie zapobiec chorobie.

Wykaz specjalnych komórkowych składników odżywczych przy nadciśnieniu tętniczym

Moje zalecenia dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – w uzupełnieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwyższone dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: obniża napięcie ściany naczynia, odpowiada za wzrost ilości czynników rozluźniających i obniża podwyższone ciśnienie krwi

 • witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronę błon komórkowych

 • arginina: wzmaga produkcję „czynników rozluźniających”, obniża napięcie ścian naczyń oraz podwyższone ciśnienie krwi

 • magnez: wpływa na metabolizm innych pierwiastków, obniża napięcie ścian naczyń krwionośnych i podwyższone ciśnienie krwi

 • wapń: optymalizuje metabolizm minerałów, obniża napięcie ścian naczyń i podwyższone ciśnienie krwi

 • bioflawonoidy: katalizatory, które m.in. usprawniają biologiczne działanie witaminy C

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

Fakty na temat niewydolności serca:

 • Miliony ludzi na całym świecie cierpią na niewydolność serca z dusznością, obrzękami i pogorszeniem tolerancji wysiłku fizycznego. W niektórych przypadkach schorzenie to jest następstwem przebytego zawału serca, natomiast w wielu jest przyczyną wywołującą dalsze choroby np. kardiomiopatie. Szacunkowo oblicza się, że ponad 15 milionów ludzi na świecie cierpi na niewydolność serca. Liczba pacjentów z niewydolnością potroiła się w ciągu ostatnich kilku dekad. Epidemiczne rozprzestrzenianie się tej choroby wynika w dużej mierze z faktu, iż jej przyczyny są do tej pory nieznane lub zostały niewystarczająco poznane.

 

 • Medycyna konwencjonalna ogranicza się głównie do leczenia objawów niewydolności serca. Stosowane w terapii farmakologicznej leki moczopędne tzw. diuretyki powodują zwiększone wydalanie wody z organizmu pacjenta, zbierającej się na skutek osłabionej pracy serca. Jednocześnie z wodą wydalane są zwiększone ilości ważnych życiowo mikroelementów, takich jak: sód, czy potas. Wciąż niewystarczające zrozumienie przyczyn niewydolności serca tłumaczy niepomyślne rokowania tej choroby – po upływie pięciu latach od momentu zdiagnozowania i pojawienia się jej pierwszych objawów nadal żyje tylko 50% pacjentów. Dla chorych ostatnią nadzieją jest przeszczep serca, lecz u większości z nich postępująca choroba doprowadza do przedwczesnej śmierci.

 

 • Medycyna komórkowa stanowi przełom w rozumieniu przyczyn, zapobieganiu oraz terapii wspomagającej niewydolności serca. Najczęstszą przyczyną choroby lub pogorszenia jej symptomów jest niedobór witamin i innych naturalnych składników odżywczych w komórkach serca. Właśnie ten niedobór bioenergii w milionach komórek mięśnia sercowego osłabia funkcje pompującą serca i prowadzi do upośledzonego zaopatrzenia organizmu w tlen i substancje odżywcze. A jakie są tego następstwa (?) – krótki oddech, obrzęki i znaczne upośledzenie wydolności fizycznej.

Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagają pacjentom z niewydolnością serca

Moje zalecenia przy naturalnej profilaktyce niewydolności serca dotyczą szeregu witamin i innych komórkowych składników odżywczych, które stanowią potencjał bioenergetyczny dla metabolizmu komórkowego. Ich udokumentowane działanie pomaga poprawia wydajność pracy serca a tym samym zredukować jego niewydolność.

 • Badania naukowe i kliniczne potwierdziły już szczególne znaczenie karnityny, koenzymu Q-10 i innych niezbednych składników odżywczych w polepszaniu funkcjonowania mięśnia sercowego a szczególnie w zwiększaniu siły skurczu serca.

 

 • Moje zalecenia dla pacjentów z niewydolnością serca: zacznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych składników odżywczych i poinformujcie o tym swojego lekarza. Realizujcie naturalną terapie wspomagającą, nie odstawiając i nie zmieniając swych dotychczasowych leków bez konsultacji z lekarzem.

 

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność działania komórkowych składników odżywczych u pacjentów z niewydolnością serca oparta jest na dopływie optymalnej ilości „paliwa komórkowego” do milionów komórek mięśnia sercowego. Każdy sercowo– naczyniowy program zdrowotny, który jest w stanie polepszyć w sposób naturalny niewydolność serca jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać, aby skutecznie zapobiec chorobie.

 

 

Katastrofalne skutki niekompleksowego leczenia niewydolności serca

Skupienie się medycyny konwencjonalnej przez dziesięciolecia na lekach moczopędnych i innych farmaceutykach zorientowanych na objawy uniemożliwiało odkrycie prawdziwej przyczyny niewydolności serca. Ponadto, konwencjonalne leczenie pacjentów z niewydolnością serca pokazuje, w jaki sposób brak zrozumienia podstawowej przyczyny choroby prowadzi do błędnego koła, w którym środki terapeutyczne pogarszają jeszcze problem zdrowotny.

Dzisiaj wiemy, że niewydolność serca w wielu wypadkach spowodowana została przez chroniczny niedobór witamin i innych substancji odżywczych w milionach komórek mięśnia sercowego. Ten niedobór prowadzi do osłabienia funkcji serca jako pompy, relatywnie niskiego ciśnienia tętniczego, pogorszonego ukrwienia organów i braku pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Dochodzi do upośledzenia funkcji nerek, których zadaniem jest filtracja nadmiaru wody ustrojowej z krwi do moczu. Ten proces jest zależny od optymalnego ciśnienia krwi, tak wiec przy niskim ciśnieniu, z jakim mamy do czynienia w przypadku niewydolności serca, dochodzi do zatrzymania wody w tkankach – tzw. przewodnienia organizmu.

Aby zlikwidować obrzęki, lekarze przepisują leki moczopędne. Uruchamia to błędne koło: diuretyki usuwają z organizmu witaminy rozpuszczalne w wodzie, takie jak witaminy C i B oraz ważne minerały i pierwiastki śladowe. Ponieważ niedobór witamin jest już główną przyczyną niewydolności serca, stosowana terapia odwadniająca przyczynia się tylko do dalszego pogorszenia tego stanu. Teraz rozumiemy, dlaczego rokowanie w niewydolności serca jest tak niepomyślne i dlaczego tylko połowa pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą żyje dłużej niż pięć lat. Jedno nie ulega wątpliwości – w przypadku prowadzenia terapii farmakologicznej z lekami odwadniającymi, bardzo istotne jest dzienne uzupełnianie diety dodatkiem komórkowych składników odżywczych. Każdy pacjent z niewydolnością serca powinien porozmawiać ze swoim lekarzem o tych odkryciach. Odpowiedzialny lekarz poprze program niezbędnych składników odżywczych.

Wykaz specjalnych składników odżywczych przy niewydolności serca

Moje zalecenia dla pacjentów cierpiących na skrócony oddech, obrzęki i chroniczne upośledzenie aktywności fizycznej – w uzupełnieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwyższone dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: dostawca energii dla metabolizmu każdej komórki, „ładuje” molekuły transportowe witamin grupy B niezbędną życiowo bioenrgią

 • witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronę błon komórkowych

 • witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12 i biotyna: nośniki bioenergii metabolizmu komórkowego, zwłaszcza dla komórek mięśnia sercowego – poprawiona praca serca, pompowanie serca, podwyższona wytrzymałośa fizyczna

 • koenzym Q-10: najważniejszy element „łańcucha oddechowego” każdej komórki; odgrywa szczególną rolę w pracy mięśnia sercowego z powodu dużego zapotrzebowania komórek mięśnia sercowego na bioenergię

 • karnityna: wspomaga dostarczanie bioenergii do „elektrowni” (mitochondriów) milionów komórek

 • tauryna: naturalny aminokwas, którego brak w komórkach mięśnia sercowego jest częstą przyczyną niewydolności serca

medycyna komórkowa

ARYTMIA

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

Fakty na temat arytmii

 • Na całym świecie ponad 100 milionów ludzi cierpi na arytmię serca. U podłoża tej choroby leżą zaburzenia w wytwarzaniu lub przewodzeniu impulsu elektrycznego, odpowiedzialnego za regularny rytm serca. W niektórych przypadkach zaburzenia te są wywołane przez uszkodzony obszar mięśnia sercowego, na przykład po zawale serca. Jednak w większości przypadków przyczyny arytmii pozostają nieznane i w diagnozowaniu choroby stosuje się ogólne pojęcie: „napadowych zaburzeń rytmu serca”.

 

 • Medycyna konwencjonalna ogranicza się jedynie do łagodzenia symptomów choroby. Leczenie objawowe obejmuje leki antyarytmiczne, takie jak: beta-blokery, antagoniści wapnia i inne. Jednak stosowanie wymienionych leków farmakologicznych często związane jest ze zwieszonym ryzykiem wystąpienia nowych, ostrych form arytmii oraz licznych działań ubocznych. Przy blokadzie impulsów z węzła zatokowo – przedsionkowego lub wytwarzaniu impulsów z woloną częstotliwością, prace serca dodatkowo wspomaga się przy pomocy sztucznego rozrusznika. W innych przypadkach stosuje się często kauteryzację, czyli elektryczne wypalanie części mięśnia sercowego w celu eliminacji nie skoordynowanych impulsów elektrycznych.

 

 • Nowoczesna medycyna komórkowa stanowi przełom w badaniu przyczyn tej cywilizacyjnej choroby, umożliwia naturalną prewencję i stanowi bezpieczną terapię wspomagającą. Wystąpienie symptomów arytmii związane jest przede wszystkim z deficytem bioenergii w komórkach włókien mięśnia sercowego, odpowiedzialnych za generowanie impulsów elektrycznych i bicie serca. Niedobór komórkowych składników odżywczych w milionach „elektrycznych” komórek prowadzi do zakłóceń w tworzeniu i przewodzeniu impulsów elektrycznych i zakłóceń rytmu serca. Komórkowe składniki odżywcze przyczyniają się zatem do zapobiegania arytmii i normalizacji nieregularnego bicia serca.

 • Liczne przeprowadzone badania naukowe i kliniczne potwierdziły już znaczenie magnezu, karnityny, koenzymu Q-10 we wspomaganiu procesu normalizacji różnych form arytmii i poprawie jakości życia pacjentów.

 

 • Moje zalecenia dla pacjentów cierpiących na arytmię: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych składników odżywczych oraz poinformujcie prowadzącego lekarza. Nie zmieniajcie samowolnie prowadzonej terapii farmakologicznej, bo szczególnie przy zaburzeniach rytmu serca może to doprowadzić do poważnych konsekwencji. W przypadku, gdy Twoja choroba uwarunkowana została niedoborem składników energetycznych, możesz liczyć na relatywnie szybką poprawę zdrowia stosując dodatek składników odżywczych.

 

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć. Każdy sercowo – naczyniowy program zdrowotny, który jest w stanie skorygować w sposób naturalny zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca, jest również najlepszą drogą do sukcesu w profilaktyce chorobowej.

medycyna komórkowa

CHOLESTEROL

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

medycyna komórkowa

Cholesterol jest tylko drugorzędnym czynnikiem ryzyka

 • U setek milionów ludzi na całym świecie stwierdza się we krwi podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów, LDL (lipoprotein niskiej gęstości), lipoproteiny (a) oraz innych czynników ryzyka. Wymienione czynniki krwi mają jednak tylko drugorzędne znaczenie, ponieważ, jak już poprzednio wyjaśniłem, rozstrzygającym faktorem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia jest niestabilność ścian naczyń krwionośnych, wywołana długotrwałym niedoborem witamin. Z tego względu nazywamy je też faktorami drugorzędnymi lub drugiej rangi. Podwyższony poziom cholesterolu, jak również inne czynniki ryzyka związane z krwią, nie są przyczyną choroby sercowo-naczyniowej, a konsekwencją rozwijającej się choroby naczyń. Moim zadaniem w tym rozdziale, będzie przedstawienie nowego rozumienia funkcji pełnionych przez drugorzędne czynniki ryzyka krwi.

 

 • Medycyna konwencjonalna, oparta na farmaceutykach, ogranicza się do leczenia symptomów chorób układu krążenia a w głównej mierze do redukcji czynników ryzyka we krwi, ignorując ich główną przyczynę – osłabienie naczyń krwionośnych. Jako przyczynę podwyższonych wartości cholesterolu we krwi podaje się: uwarunkowane genetycznie zaburzenia metabolizmu tłuszczów i nieodpowiednią dietę. To rozumienie jest błędne i wymaga niezwłocznego uzupełnienia. Leżące u podstaw choroby osłabienie ścian naczyń krwionośnych pozostaje więc nie leczone. Najnowsze typy leków obniżających poziom cholesterolu – satyny, blokujące syntezę cholesterolu, stosowane są przez miliony ludzi w nadziei na poprawę stanu zdrowia. Tymczasem zgodnie z informacjami zawartymi w Journal of the American Medical Association (JAMA) (Magazyn Amerykanskiego Stowarzyszenia Medycznego), numer z ł stycznia 1996 roku, statyny wywołują nowotwory, mają inne, poważne działania uboczne i powinno się „unikać ich, jeśli tylko jest to możliwe”.

 

 • Nowoczesna medycyna komórkowa prezentuje całkowicie nowy pogląd, dotyczący przyczyny wzrostu drugorzędnych czynników ryzyka we krwi i jednocześnie określa metody prewencji chorób serca. Cholesterol, trójglicerydy, lipoproteiny niskiej gęstości (LDL), lipoproteina (a) i inne produkty metabolizmu są idealnymi czynnikami naprawczymi, a ich poziom w krwi wzrasta w odpowiedzi na strukturalne osłabienie ścian naczyń. Sygnałem do podwyższonej produkcji tłuszczów krwi w wątrobie są więc uszkodzenia ścian tętnic. Chroniczny niedobór witamin i innych składników odżywczych prowadzi do wzmożonej, trwającej latami nadprodukcji molekuł naprawczych i odkładania się blaszek miażdżycowych. Medycyna komórkowa pozwala nie tylko na zrozumienie funkcji złogu miażdżycowego, czyli „wspornika” ściany arterii przy niedoborze witamin, ale również roli wymienionych, drugorzędnych czynników ryzyka, jako molekuł naprawczych w zubożałej w składniki odżywcze ścianie naczynia. Zapamiętaj, że tylko wtedy będziesz należał do grupy ryzyka chorób układu krążenia, jeżeli ściany Twoich tętnic osłabione będą poprzez długotrwały niedobór witamin i innych składników odżywczych! Tak więc trafne jest zaklasyfikowanie cholesterolu i innych tłuszczów krwi do grupy drugorzędnych lub podporządkowanych czynników ryzyka. Najważniejszym sposobem na obniżenie poziomu cholesterolu i innych drugorzędnych czynników ryzyka w krwiobiegu jest stabilizacja ścian naczynia i obniżenie tym samym metabolicznego zapotrzebowania na zwiększoną produkcje tych czynników w wątrobie. Nie dziwi zatem fakt, że dzienny dodatek witamin i wybranych komórkowych składników odżywczych jest najlepszą naturalną metodą obniżenia produkcji, a tym samym poziomu faktorów ryzyka we krwi. Medycyna komórkowa pomaga pogłębia naszą wiedzę o różnych czynnikach wpływających na profil ryzyka danej osoby. Podstawowe poziomy cholesterolu i innych czynników ryzyka związanych z krwią są w Twoim organizmie określone genetycznie i nie mogą być zmienione. Istnieją jednak dwa sposoby obniżenia ryzyka choroby sercowo–naczyniowej: odpowiednia dieta i dostarczanie organizmowi niezbędnych składników, regulujących metabolizm komórkowy.

 

 • Badania naukowe i kliniczne potwierdziły pozytywne oddziaływanie na czynniki ryzyka następujących składników odżywczych: witamina C, witamina B1 (kwas nikotynowy), witamina B5 (pantotenian), witamina E, karnityna.

 

 • Programy Zdrowia Komórkowego zawierają wybór witamin i innych niezbędnych składników odżywczych, które pomagają obniżyć poziom drugorzędnych czynników ryzyka. Te niezbędne składniki redukują poziom produkcji cholesterolu oraz innych molekuł naprawczych w wątrobie, przyczyniając się w tym samym czasie do naprawy ścian naczynia.

 

 • Moje zalecenia dla pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu i innych drugorzędnych czynników ryzyka: obniżanie poziomu cholesterolu bez jednoczesnego ustabilizowania ściany naczynia jest terapią niewystarczającą i niewłaściwą. Rozpocznijcie tak szybko, jak to jest możliwe stabilizowanie ścian naczyń krwionośnych, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej książce. W konsekwencji unormuje się poziom cholesterolu i innych czynników ryzyka we krwi. Jeśli jesteś w trakcie kuracji lekami obniżającymi poziom cholesterolu lub lipidów, zachęcam Cię do jak najszybszego zaprzestania ich zażywania. Jednocześnie przypominam o nie odstawianiu zaordynowanych leków bez porozumienia z prowadzącym lekarzem, dotyczy to szczególnie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi!

 

Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagają pacjentom z podwyższonym poziomem cholesterolu

Poniżej zacytowano listy wdzięcznych pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu i innymi problemami lipidowymi. Ich relacje są świadectwem terapeutycznego działania komórkowych składników odżywczych w normalizacji podwyższonych wartości we krwi drugorzędnych czynników ryzyka. Proszę, podziel się tą informacją z przyjaciółmi i znajomymi, aby umożliwia im obniżenie poziomu cholesterolu za pomocą metod naturalnych i zaprzestanie zażywania szkodliwych lekarstw.

 1. Pozbądź się fałszywego przekonania, że cholesterol powoduje choroby serca.

 2. Ustabilizuj ściany Twoich naczyń postępując zgodnie z moimi zaleceniami.

 3. Jedz wiecej produktów zbożowych, warzyw i innych pokarmów bogatych w błonnik, aby „wypłukać” nadmiar cholesterolu z organizmu w sposób naturalny.

 4. Przestań zażywać leki obniżające poziom cholesterolu!

U większości ludzi, którzy zaczęli realizować moje zalecenia, poziom cholesterolu i innych czynników ryzyka we krwi szybko spadł. Znamy już przyczynę takiego zjawiska: zaopatrzenie organizmu w komórkowe składniki odżywcze powoduje lepszą stabilność tkanki łącznej naczyń i redukuje zapotrzebowanie na molekuły naprawcze. Ich produkcja w wątrobie zostaje zminimalizowana, a poziom we krwi zmniejsza się.

Co ciekawe, niektórzy pacjenci donoszą o przejściowym wzroście poziomu cholesterolu po rozpoczęciu terapii. Ponieważ wzrost poziomu cholesterolu we krwi nie jest rezultatem jego zwiększonej produkcji w wątrobie, musi zatem pochodzić z innego Źródła – przede wszystkim ze złogów miażdżycowych w ścianach naczyń. Ten ważny mechanizm został po raz pierwszy opisany przez dr Constance Spittle w medycznym czasopiśmie The Lancet, w roku 1972. Autorka pisała, że dostarczanie witamin pacjentom z chorobą sercowo-naczyniową często prowadziło do czasowego wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Dla porównania, poziom cholesterolu u osób zdrowych nie wzrastał po podaniu witamin.

Czasowy wzrost poziomu cholesterolu jest dodatkowym sygnałem procesu uzdrawiania w ścianach naczyń i zmniejszania się złogów tłuszczu. Opisany tu mechanizm działa oczywiście nie tylko w przypadku cholesterolu, ale również trójglicerydów, LDL, lipoproteiny (a) i innych drugorzędnych czynników ryzyka, które poprzez lata zgromadziły się wewnątrz ścian naczyń i powoli przenikały do krwiobiegu.

Moje zalecenia w tym przypadku: Wzrost poziomu cholesterolu w surowicy krwi, w czasie stosowania terapii witaminowej, oznacza, że następuje naturalna redukcja złogów tłuszczów w Twoich naczyniach. Kontynuuj dalej realizacje programu witaminowego. Po kilku miesiącach poziom cholesterolu we krwi spadnie, często poniżej wartości początkowej. Proces normalizacji wartości tłuszczów w surowicy możesz przyśpieszyć poprzez uzupełnienie dziennej diety w produkty zawierające błonnik, na przykład: warzywa, owoce, produkty zbożowe.

Wykaz specjalnych komórkowych składników odżywczych przy zaburzeniach metabolizmu tłuszczów

Moje zalecenia dla pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu lub innymi zaburzeniami metabolizmu – w uzupełnieniu programu podstawowego, przyjmujcie dziennie podwyższone dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: zapewnia ochronę i naturalne leczenie ścian naczyń, normalizuje podwyższoną produkcje cholesterolu i in. czynników ryzyka w wątrobie oraz ich poziom we krwi.

 • witamina E: antyutleniacz, zapewnia ochronę lipidów i komórek przed samoutlenianiem.

 • witamina B1: zapewnia optymalizację metabolizmu komórkowego i zaopatrzenie w bioenergię.

 • witamina B2: zapewnia optymalizację metabolizmu komórkowego i zaopatrzenie w bioenergię.

 • witamina B3: obniża nadmierną produkcje cholesterolu i lipoprotein w wątrobie

 • witamina B5: strukturalny komponent głównej metabolicznej molekuły komórek (koenzym A), w przemianie materii optymalizuje degradacje i syntezę tłuszczów.

 • witamina B6, biotyna i kwas foliowy: przyśpieszają rozpad czynnika ryzyka homocysteiny w metabolizmie komórkowym.

 • karnityna: optymalizuje metabolizm kwasów tłuszczowych, obniża poziom triglicerydów.

CUKRZYCA

MEDYCYNA KOMÓRKOWA

Cukrzyca i powikłania sercowo – naczyniowe. Przełom medycyny komórkowej

 • Na całym świecie, ponad 100 milionów ludzi cierpi na cukrzycę. Tylko w samych Niemczech liczba diabetyków przekroczyła milion. Do najczęstszych powikłań cukrzycy dochodzi ze strony układu krążenia, tak więc przy zaburzeniach metabolizmu cukrów: zawały serca, udary mózgu i inne schorzenia sercowo–naczyniowe nie należą do rzadkości. Wyróżnia się dwa typy cukrzycy: typ I – tzw. cukrzyca wrodzona (zwana również młodzieńczą lub insulinozależną) i typ II – cukrzyca nabyta (dorosłych lub insulinoniezależna). Cukrzyca młodzieńcza jest w dużym stopniu wywoływana przez defekt genetyczny, który prowadzi do niewystarczającej produkcji insuliny w trzustce i wymaga regularnych zastrzyków insulinowych. W przeciwieństwie do tego typu, czynniki wywołujące zaburzenia przemiany cukrów u dorosłych (w typie II) są do tej pory nieznane. Nic więc dziwnego, że cukrzyca jest jeszcze jedną chorobą rozwijającą się wciąż na skalę światową.

 

 • Medycyna konwencjonalna ogranicza się zasadniczo do leczenia objawów cukrzycy obniżając podniesiony poziom cukru we krwi. Jednak choroba sercowo-naczyniowa i inne powikłania cukrzycowe występują często nawet u pacjentów z kontrolowanym poziomem cukru we krwi. Obniżanie poziomu cukru we krwi jest koniecznym, ale niewystarczającym sposobem leczenia zaburzeń cukrzycowych. Bez poznania czynników wywołujących chorobę nigdy nie będzie możliwa skuteczna profilaktyka i leczenie cukrzycy.

 

 • Nowoczesna medycyna komórkowa stanowi przełom w naszym rozumieniu przyczyn, w zapobieganiu i terapii pomocniczej przy cukrzycy dorosłych. Nieprawidłowy metabolizm cukrów jest często skutkiem chronicznego niedoboru witamin i innych składników odżywczych w milionach komórek trzustki, odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Niedostateczne zaopatrzenie komórek trzustki idzie w parze z niedoborem komórkowych składników odżywczych w ścianach arterii i innych organach. W przypadku wrodzonych zaburzeń metabolicznych, chroniczny deficyt komórkowych składników odżywczych uruchamia nieprawidłowości w metabolizmie węglowodanów i wywołuje przewlekłą chorobę metaboliczną, czyli cukrzycę.

 

 • Komórkowe składniki odżywcze zapobiegają zaburzeniom metabolicznym, a tym samym rozwojowi choroby. Badania naukowe i kliniczne potwierdziły szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, niektórych witamin z grupy B, chromu i innych niezbędnych składników odżywczych w profilaktyce i leczeniu wspomagającym cukrzycy i jej powikłań.

 

 • Moje zalecenia dla pacjentów cierpiących na cukrzycę: Rozpocznijcie jak najszybciej naturalną terapię z zastosowaniem komórkowych składników odżywczych i poinformujcie o tym swojego lekarza. Przyjmujcie regularnie niezbędne składniki odżywcze jako dodatek do swych leków cukrzycowych. Nie odstawiajcie ani nie zmieniajcie żadnych przepisanych lekarstw bez konsultacji z lekarzem. Duże ilości witaminy C mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na insulinę, dlatego od momentu rozpoczęcia naturalnej terapii powinno się przeprowadzać częste kontrole poziomu cukru we krwi, by zapobiec hipoglikemii.

 

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć. Skuteczność działania komórkowych składników odżywczych u pacjentów z cukrzycą bazuje na eliminacji niedoboru biologicznego „paliwa” w milionach komórek beta wysepek Langerhansa w trzustce, wątrobie i ścianach naczyń krwionooenych. Naturalny program sercowo– naczyniowy, który koryguje takie choroby jak cukrzyca i jej powikłania jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać, aby skutecznie zapobiec chorobie.

Wykaz specjalnych komórkowych składników odżywczych w cukrzycy

Moje zalecenia dla diabetyków: w uzupełnieniu programu podstawowego przyjmujcie dziennie podwyższone dawki następujących komórkowych składników odżywczych:

 • witamina C: koryguje zaburzenia równowagi w komórkach wywołane przez podniesiony poziom cukru we krwi, pomaga obniżyć zapotrzebowanie na insulinę, stabilizuje i chroni ściany arterii;

 • witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronę błon komórkowych;

 • witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12 i biotyna: nośniki bioenergii metabolizmu komórkowego, poprawiają metaboliczną wydajność, zwłaszcza komórek wątroby głównego ośrodka przemiany materii w organizmie;

 • chrom: pierwiastek śladowy, niezbędny biokatalizator dla optymalnego metabolizmu glukozy i insuliny; • inozytol i cholina: składniki lecytyny – ważnego materiału budulcowego błony komórkowej. Odgrywają znaczącą rolę w metabolicznym transporcie i optymalnym zaopatrzeniu komórek w substancje odżywcze.


 

Kluczowa rola witaminy C w zapobieganiu chorobie sercowo–naczyniowej przy cukrzycy

Kolumna A ukazuje sytuację metaboliczną u zdrowego człowieka. Komórki śródbłonka tworzące błonę wewnętrzną naczynia (endothelium) zawierają liczne biologiczne „pompy”, wyspecjalizowane w transportowaniu witaminy C i cukrów z krwioobiegu. U zdrowej osoby pompy te transportują optymalną ilość molekuł cukru i witaminy C do ściany naczynia krwionośnego, zapewniając prawidłową pracę tej ściany i zapobiegając chorobie sercowo-naczyniowej.

Kolumna B pokazuje sytuację pacjenta z cukrzycą. Z powodu wysokiego stężenia cukru we krwi, „pompy” komórkowe są przeładowane molekułami cukru i automatycznie wypierają molekuły witaminy C. Skutki tego mechanizmu u diabetyków są szczególnie niebezpieczne: z jednej strony dochodzi do nagromadzenia cukru w endothelium i całej ścianie naczynia, z drugiej zaś do niedoboru witaminy C. W konsekwencji powoduje to chorobliwe pogrubienie ścian naczyń na całej ich długości a nie tylko w obszarze naczyń wieńcowych serca. Ten fakt wyjaśnia, dlaczego zaburzenia krążenia u diabetyków występują praktycznie w każdej części ciała, w każdym organie.

Kolumna C pokazuje decydujący środek zapobiegawczy przy powikłaniach sercowo-naczyniowych u diabetyków. Optymalne dzienne spożycie wybranych komórkowych składników odżywczych, zwłaszcza witaminy C, pomaga przywrócić równowagę pomiędzy metabolizmem witamin i cukrów. Optymalne dostarczanie witamin i innych komórkowych składników odżywczych w dziennej diecie, stanie się już w niedalekiej przyszłości podstawową terapią w leczeniu chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca. Tylko od nas zależy jak najszybsze rozpowszechnienie tej informacji, ratującej zdrowie i życie milionów chorych.

medycyna komórkowa
medycyna komórkowa
choroba wieńcowa
cholesterol
nadciśnienie tętnicze
niewydolność serca
cukrzyca
arytmia
bottom of page