top of page

e-mail: pijawki.org@gmail.com

tel. 791 842 977

790 731 253

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSA

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSA

koszt 300 zł

Analiza pierwiastkowa włosa określa stan równowagi pierwiastkowej organizmu. Zbyt mało lub za wiele jakiegoś składnika mineralnego, powoduje choroby. O ile lekarze są nieco sceptyczni co do wiarygodności wyników analizy włosów, to naukowcy uparcie twierdzą, że to właśnie pierwiastki zawarte w naszym owłosieniu dostarczają bardziej dokładnych i stałych informacji niż te zawarte we krwi czy moczu. We krwi stężenie mikroelementów może się zmieniać w zależności od pory dnia, w której pobierana jest krew, a nawet od posiłku spożytego przed jej pobraniem.

Badaniem stanu odżywienia organizmu na podstawie ilości i proporcji pierwiastków we włosach. Ta nowoczesna metoda diagnostyczna pozwala na oznaczenie najważniejszych pierwiastków w organizmie człowieka - 24 biopierwiastków i 5 pierwiastków toksycznych. Włosy odzwierciedlają stan biochemiczny organizmu i w odróżnieniu od krwi, umożliwiają jego precyzyjne określenie z okresu kilku tygodni, a nie tylko kilku godzin.

Analiza pierwiastkowa włosa, w połączeniu z wywiadem chorobowym lub badaniem lekarskim, jest cennym źródłem informacji umożliwiających pełną ocenę stanu zdrowia i wskazanie charakterystycznych cech typu metabolicznego. Na tempo przemian metabolicznych może wpływać wiele czynników zewnętrznych, m.in. praca fizyczna, umysłowa, stany emocjonalne, niska lub wysoka temperatura otoczenia, trawienie i przyswajanie pokarmów, wzrost zawartości niektórych hormonów we krwi, zwłaszcza hormonów tarczycy i rdzenia nadnerczy. Odpowiednia interpretacja wywiadu lekarskiego (ewentualnie ankiety Pacjenta) i wyników analizy pierwiastkowej umożliwia wskazanie optymalnego sposobu odżywiania organizmu. Używanych w opisie określeń "zwiększona" lub "podwyższona" itp. nie należy interpretować jako patologii, lecz jako odzwierciedlenie stanu procesów metabolicznych. Prawidłowe zakresy stężeń pierwiastków  i proporcje miedzy nimi mogą być traktowane tylko jako jeden z parametrów określających niedobór czy nadmiar danego pierwiastka. Badania przemiany mineralnej są prowadzone od 30 lat w wielu ośrodkach naukowych na świecie. Wyniki analizy pierwiastkowej mogą: - wykazać skłonności do pewnych  chorób, - wspomagać  interwencje terapeutyczne, - wyjaśnić zaburzenia towarzyszące wielu patologiom. Na podstawie wyników proponowane są  indywidualne zalecenia dietetyczne i program suplementacyjny (witaminowo-mineralno-antyoksydacyjny), mające na celu polepszenie stanu zdrowia.

bottom of page